Op 26 april 2017 mocht Sjaak uit handen van de burgemeester van Leidschedam-Voorburg de ridderorde ontvangen.

s’Middags werd Sjaak op een receptie met familie, vrienden en bekenden gehuldigd.

  Terug naar boven